CZECH-TOUR · MěÚ Nepomuk · Město Nepomuk · Mikroregion Nepomucko · MAS · NEPOMUCKO - Infocentra · sv. Jan Nepomucký · zámek Zelená Hora · Rukopis Zelenohorský · Židovská cesta
 
 
 

MEZI KOPCI o. s.Kurzy „Oživme tradice venkova“

Často slýcháme, že jižní Plzeňsko je oblast, kde se vůbec nic neděje a nikomu to nevadí, kde tradice zanikly a nové nevznikají. Protože se naše sdružení mimo jiné zabývá dokumentací a propagací kulturních i společenských akcí regionu, rozhodně tento většinový povrchní názor nesdílíme. Víme, že je to oblast, kde každá vesnička téměř bez výjimky vydatně dýchá, dodržuje staré a rozvíjí nové aktivity, a smyslem našeho nového projektu, podpořeného v rámci Programu rozvoje venkova - OSA IV. Leader prostřednictvím MAS sv. Jana z Nepomuku, je tyto prvky zmapovat, představit, připomenout i uchovat dalším pokolením.

Jednotlivé kurzy-workshopy, pořádané od prosince na obecním úřadu v Tojicích, tak budou kopírovat významné svátky (Vánoce, Masopust, Velikonoce, Pouť, Den Matek) a dojde na nich nejen k představení historie a zvyklostí, ale především k rukodělné tvorbě výrobků pod vedením zkušené lektorky, spojených s daným obdobím.

Náš projekt je v základu určen jednak pro drobné řemeslníky - podnikatele území MAS, kteří by mohli být jakousi hybnou silou v rámci tohoto projektu a hlavně pomáhali implementovat získané zkušeností do běžné praxe, a poté rovněž pro starosty a další představitele samosprávy jednotlivých vsí - kteří jsou povětšinou rovněž i zástupci místních spolků - nejčastěji Sdružení dobrovolných hasičů - organizace, která na malých vsích organizuje nejvíce kulturních a společenských akcí. Cílem tohoto projektu je proto zároveň snaha o vytvoření podmínek pro realizaci souvisejících a rozvíjejících projektů, které budou mít na místní ekonomiku pozitivní dopad.

První kurz - „Vánoce v české lidové tradici“, proběhne v neděli 2. prosince v čase 10:00 - 16:00 hod. Jeho součástí bude například tvorba unikátního tojického betlému, adventních věnců či ozdob ze slámy. Zájemci mohou získat více informací, příp. se přihlásit přes e-mail: jiri.berousek@seznam.cz. Počet účastníků kurzu je omezen.

Jiří Beroušek, předseda MEZI KOPCI, o.s.

loga projektu

V rámci projektu bude uskutečněno celkem pět celodenních vzdělávacích seminářů

1) Vánoce v české lidové tradici

- Odborná část-seminář (rozsah 2x60 minut): V rámci semináře budou představeny Vánoce a jejich význam, historie, současnost i tradice (zvyky, obyčeje) ve vztahu k jižnímu Plzeňsku.
- Praktická část-workshop (rozsah 4x60 minut): vánoční zvyky a obyčeje (výroba ozdob, betlemářská tradice s důrazem na Skašovské hračkářství, výroba tojického betlému - který bude následně umístěn do kapličky).

2) Masopust a další výroční obyčeje našich předků

- Odborná část-seminář (rozsah 2x60 minut): V rámci semináře by měl být představen Masopust a jeho význam, historie, současnost i tradice (zvyky, obyčeje), se zvláštním důrazem k našemu regionu.
- Praktická část-workshop (rozsah 4x60 minut): Výroba masek a doplňků (ozdoby z korálků apod.).

3) Velikonoce v české lidové tradici

- Odborná část-seminář (rozsah 2x60 minut): V rámci semináře by měly být představeny Velikonoce a jejich význam, historie, současnost i tradice (zvyky, obyčeje) ve vztahu k jižnímu Plzeňsku.
- Praktická část-workshop (rozsah 4x60 minut): Zdobení vajíček (různé techniky - drátkování, malování, namáčení apod., pletení pomlázek a další tradice Velikonoc)

4) Staročeské poutě a jejich význam pro region

- Odborná část-seminář (rozsah 2x60 minut) - Historie poutí, tradice poutí se zvláštním důrazem na region (Svatojánské, Svatovojtěšské poutě), tradiční pokrmy o poutích, patroni regionu: svatý Vojtěch, svatý Jan Nepomucký a tojický sv. Vavřinec (zasvěcení kaple).
- Praktická část-workshop (rozsah 4x60 minut): procesí ke svatému Vojtěchu do Vrčeně, po cestě duchovní pojednání a význam poutí (obnova předválečné tradice), výroba upomínkových předmětů dle historických tradic (štěstíčka, sladkosti apod.).

5) Den matek, významné matky a ženy regionu

- Odborná část-seminář (rozsah 2x60 minut): Historie Dne matek (i v širším kontextu zaměřeném na ženy - např. velké ženy v dějinách národa, ženy coby osobnosti regionu /Rettigová, Vilemína z Auerspergu, Eva Urbanová apod./, kuchařské knihy jako obraz života našich předků atd.)
- Praktická část-workshop (rozsah 4x60 minut) - rukodělná výroba ve vztahu ke Dni matek, výroba tradičních dárků ke Dni matek, ukázka krajkování, představení krajek.

V rámci kurzů bude zachyceno vyprávění na téma tradic regionu s pamětníky především s ohledem na tradiční lidovou mluvu kraje a její dokumentaci.

Primárním cílem tohoto projektu je vzdělávání a informování představitelů obcí a hospodářských subjektů, které působí na venkově v rámci aktivit podporovaných v PRV a to zejména ochranou a rozvojem kulturního dědictví venkova a podporou zakládání podniků a jejich rozvojem.

 

Pro představu semináře z minulého projektu najdete na http://vzdelavani.nepomucko.cz (fota + videa)

Napsali o nás

DENÍK 25.10.2012

 

Kurzy „Oživme tradice venkova“

[16.10.2012] První kurz - „Vánoce v české lidové tradici“, proběhne v neděli 2. prosince v čase 10:00 - 16:00 hod. Jeho součástí bude například tvorba unikátního tojického betlému, adventních věnců či ozdob ze slámy. Zájemci mohou získat více informací, příp. se přihlásit přes e-mail: jiri.berousek@seznam.cz. Počet účastníků kurzu je omezen.

Více >>>

Vyhráli jsme výběrové řízení

[29.11.2011] na pořizování videozáznamů z veřejných zasedání pro potřeby města Nepomuk.

Ukončení projektu

[20.07.2011] Dne 20.07.2011 jsme úspěšně zakončili náš projekt „Vzdělávací semináře pro rozvoj jižního Plzeňska“ jehož součástí jsou i webové stránky vzdelavani.nepomucko.cz

Realizujeme projekt:

[08.05.2011] Dne 14.05.2011 začíná první z pěti seminářů našeho projektu „Vzdělávací semináře pro rozvoj jižního Plzeňska“

Podpořte nás:

[16.02.2011] Budeme rádi pokud budete hlasovat v anketě pro námi podaný projekt MAL 17 Prog. Aug. Němejc malíř Nepomucka a jeho nově zrekonstruovaný rodný dům. (hlasování bylo ukončeno)

Připravujeme:

[16.02.2011] Internetovou prezentaci o malíři Augustinu Němejcovi a jeho nově zrekonstuovaném rodném domě.

 
 

© 2011 - 2012 webdesign, webhosting – www.MULTIMEDIA-ACTIVITY.cz